baracek krajka Veleobec sdruzenych obci baracniku
Představenstvo Veleobce
matka praporu Veleobce t. Jelínková Jana XII. župa
opatrovnice praporu t. Trojanová Jaroslava II. župa
zasloužilý pantatínek s. Nový Oldřich IV. župa
zasloužilá panímaminka t. Srbová Blanka XXII. župa
zasloužilý člen představenstva s. Novák Jan III. župa 
zasloužilý člen představenstva  s. Janata Josef  OBŽ Kolín 
zasloužilá členka představenstva t. Hlaváčová Hana V. župa
pantatínek s. Kocábek Josef III. župa
panímaminka t. Jůzková Zdeňka X. župa
rychtář s. Proček Jaroslav I. župa 
místorychtář - organizační odbor s. Faix Václav V. župa
místorychtář - hosp.-finanční odbor t. Justychová Antonie XVI. župa
místorychtář - Černovické konšelstvo s. Kastner Václav VI. župa
místorychtář - odbor kultury a tisku s. Kučera Jiří I. župa
syndik t. Trojanová Jaroslava II. župa
berní t. Židlická Kateřina II. župa
vzdělavatel s. Kouřimský Oldřich III. župa
slídil účtů t. Píšová Blažena I. župa
slídil účtů t. Gorejová Milena XVIII. župa
právní poradce
zodpovědný redaktor Zpravodaje s. Horák Pavel III.župa
zapisovatelka t. Kastnerová Růžena VI. župa
šafářka t. Klírová Jarmila XVI. župa
šafářka t. Pročková Zdeňka I. župa
gratulantka t. Klírová Jarmila XVI. župa
velitel praporečníků Veleobce s. Hoch Josef XVI. župa
kronikářka t. Kastnerová Růžena VI. župa
člen představenstva s. Beneš Antonín OBŽ Otvice
člen představenstva t. Hladíková Marie OBŽ Veteřov
člen představenstva t. Faixová Jitka V. župa
člen představenstva t. Srbová Zdeňka XVII. župa
člen představenstva t. Plátenková Zdeňka X. župa
praporečník Veleobce s. Hýna Zdeněk II. župa
praporečník Veleobce s. Holoubek Martin XVI. župa
praporečník Veleobce s. Holič Marián OBŽ Otvice
ponocný s. Konopka Josef I. župa
dráb s. Otta Vladislav I. župa
konšelé Veleobce rychtáři žup a obcí bez žup
 
paticka