baracek krajka Veleobec sdruzenych obci baracniku
Valné hodnotící zasedání Veleobce

Představenstvo Veleobce zve všechny delegáty žup a obcí bez župy na valné hodnotící zasedání, které se bude konat

30. března 2019 od 9,30 hodin

v kongresovém sále Zotavovny VS ČR, Na Květnici 10, Praha 4

 

Program valného hodnotícího zasedání

zahájení, přivítání hostů a delegátů vzpomínka na zemřelé
zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti zasedání volba komise na usnesení
schválení programu zasedání kulturní vystoupení
zpráva vzdělavatele zpráva syndičky
zpráva rychtáře organizačního odboru zpráva rychtářky HFO
zpráva berní zpráva slídilů účtu
zpráva rychtáře černovického konšelstva zpráva rychtáře odboru tisku a kultury
zpráva zodpovědného redaktora časopisu zpráva panímaminky
zpráva rychtáře  
    
přestávka na občerstvení  
    
rozprava k předneseným zprávám volné návrhy
návrh na usnesení a jeho schválení zhodnocení zasedání pantatínkem
    
ukončení zasedání  
    
Těšíme se na Vaši účast  

 

 
paticka