baracek krajka Veleobec sdruzenych obci baracniku
Odbor panímaminek
funkce jméno župa telefon e-mail
        Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
panímaminka  t. Jůzková Zdeňka X. župa 728535800
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
syndička t. Trojanová Jaroslava II. župa
berní t. Hlaváčová Hana V. župa
vzdělavatelka t. Ješutová Stanislava XXIV. župa
šafářka t. Klírová Jarmila XVI. župa
šafářka t. Pročková Zdeňka I. župa
škrabačka t. Píšová Blažena I. župa
krojový odbor  
 rychtářka t. Trojanová Jaroslava  II. župa 723263253 
t. Jelínková Jana  XII. župa
t. Štolovská Zdeňka  I. župa
t. Hlaváčová Hana  V. župa
t. Klírová Jarmila  XVI. župa
t. Ledvinová Ludmila  XVIII. župa
t. Pročková Zdeňka  I. župa
t. Kastnerová Růžena  VI. župa
t. Plátenková Zdeňka  X. župa
t. Hřebíčková Marie X. župa
t. Srbová Zdeňka XVII. župa
t. Janásová Růžena IX. župa
t. Krásová Vlasta XVI. župa
t. Andrlová Jitka XXII. župa
t.Němečková Mária I. župa

 

Historie Odboru župních panímaminek

 

Dovolte, abych vás seznámila s historií „Odboru župních panímaminek při Veleobci“. Odbor byl ustaven z potřeby udržovat a obnovovat národní kroje, vyšívané halenky, pánské košile, tzv. svéráz.

 

První zasedání se konalo 3.6.1962 v zasedací síni za účasti představenstva Veleobce a rychtáře Holubovského. Soused Fabián vysvětlil tetám účel zasedání a náplň jejich práce, zdůraznil význam Odboru pro další rozvoj Baráčnictva a zasedání označil jako historický akt, neboť to bylo zasedání první tohoto druhu v dějinách Baráčnictva. První rychtářkou byla na celých 16 let zvolena teta Marta Karasová z V. župy, místorychtářkou teta Masopustová z III. župy. Syndičkou byla teta Valentová ze VII. župy, a ta zůstala odboru věrná po 22 let.

 

Odbor se scházel i čtyřikrát za rok. Na zasedáních se projednávalo nacvičování besedy, pořizování krojů, přípravy sjezdů, výročních zasedání, různých zábav, brigád, sběr surovin i pořádání plesů, zejména ples Veleobce. Konaly se krojové přehlídky, přehlídky praporů a další kulturní akce.

 

Byl ustanoven Krojový odbor, který pomáhal tetám při pořizování krojů. Na zasedání byl vždy delegován člen představenstva Veleobce. Panímaminky pomáhaly při oslavách sedmdesáti let založení Velobce i při osmnáctém sjezdu Baráčníků. Tetičky a sousedé využili příležitosti a ukázali krásu a barevnost našich krojů. 5.11.1966 byla první krojová přehlídka na Žofíně. V roce 1968 se konala velká slavnost sta let od položení základního kamene Národního divadla a padesáti let Československa. Po dvaceti letech byl povolen průvod Prahou ze Staroměstského nám. na Výstaviště (tehdy Parku Julia Fučíka). Slavnosti byli přítomni představitelé vlády a konala se krojová přehlídka. Osm tetiček bylo vyznamenáno za dlouholetou práci. Do představenstva byly voleny tety vždy po dvouletém období.

 

K dvacátému výročí odboru se konalo slavnostní zasedání spojené s přehlídkou krojů, 29.9.1979 se konala oslava sto pátého výročí založení Baráčnictva a přehlídka praporů v pravém křídle Průmyslového paláce (tehdy Sjezdový palác Julia Fučíka). V roce 1983 vydala Veleobec nové brožury o krojích. Krojový odbor všem župním panímaminkám brožuru zakoupil. Panímaminky zorganizovaly nemalou sběrovou akci na prapor Veleobce. Prapor byl zhotoven ke sto dvacátému výročí založení českého Baráčnictva. Na každém zasedání se připomíná, aby se Česká beseda tančila všude a píseň „Baráčník být“, aby zaznívala na všech našich oslavách. Na oslavě 45. výročí založení Odboru panímaminek spolupracovaly všechny župní panímaminky, za což jim patří upřímný dík. A těm tetičkám, které se dnešního dne nedožily, děkujeme všichni aspoň v duchu hezkou vzpomínkou. Byly jste nám vzorem.

 

Napsala panímaminka Jaroslava Trojanová

 

 

Píseň "Baráčník být"

 

Baráčník být, to má je slast,

milovat vždy svou drahou vlast.

Já rád vždy dám, co mého jest,

bych zachoval svých předků čest.

Ty Čechy mé, vlast předrahá,

jest Baráčníků otčina.

Ty Čechy mé, vlast předrahá,

jest Baráčníků otčina.

 

Úkol náš jest čestným vždy být,

vždy darovat, kde nutno jest.

By rád vždy Čech tu v Čechách žil,

by blahobyt vždy u nás byl.

Ty Čechy mé, vlast předrahá,

jest Baráčníků otčina.

Nuž spojme se v železný kruh,

při dobrých srdcích stojí Bůh.

 

 

 

 

 

 

 

 
paticka